Detail předmětu

Hodnotové inženýrství

FAST-CV081Ak. rok: 2019/2020

Způsoby řešení konkrétních inženýrských úloh z hlediska hodnotové analýzy, podstata hodnotové analýzy obecně, metodické nástroje, pojetí efektivnosti,sféry uplatňování, etapy příp. fáze metodického postupu, zásady efektivního použití, metody a technické pomůcky. Pojem hodnotové analýzy dle ČSN-ISO, hodnotová analýza ve stavebnictví. Požadavky typu efektivnost, optimalita, systémový přístup, optimalizace nákladů, týmová práce, atd.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Dovednost řešit komplexní inženýrské úkoly při aplikaci tradičních zásad pojetí hodnotové analýzy do zadání řešených ve stavební praxi.

Prerekvizity

Schopnost orientovat se v širokém spektru technických, ekonomických i jiných disciplin, jako je např. socioinformatika

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tradiční pojetí hodnotové analýzy a její současná pozice
2. Inovace procesní a výrobkové. Hodnotová analýza dle ČSN-ISO 010120
3. Jednotlivé sféry uplatnění hodnotové analýzy. Etapy nebo fáze v metodologockém postupu u hodnotové analýz
4. Zásady efektivního uplatňování principů hodnotové analýzy
5. Metody a technicko-ekonomické pomůcky pro vyhodnocování projektů(inovací)
6. Požadovaný odborný profil zpracovatele příp. sestavení týmu
7. Hodnotová analýza ve stavebnictví, současná situace
8. Nové metody v procesním přístupu. Cíle hodnotové analýzy ve výrobkové sféře
9. Optimalizace zdrojů pro stavební proces
10. Inovační procesy ve stavebním podniku, přínos pro celkové ekonomické efekty, předpoklad rozvoje hodnotové analýzy ve stavebnictví

Cíl

Student získá dovednost řešit komplexní inženýrské úkoly na základě poznatků z již absolvovaných technicko-ekonomických disciplin. Značný důraz je kladen na aplikaci tradičních zásad pojetí hodnotové analýzy do zadání řešených ve stavební praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor