Detail předmětu

Integrované systémy managementu

FAST-CV078Ak. rok: 2019/2020

Předmět prohlubuje znalost a pochopení filosofie systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001 a environmentálního systému stavební firmy podle normy ČSN EN ISO 14001. Student získá základní informace o systému bezpečnosti podle OHSAS 18001.
Student se seznámí s principy integrace těchto systémů a naučí se základům při budování IMS ve stavební společnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost integrovaného systému managementu.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předmět Řízení jakosti I z bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalost jednotlivých systémů managementu a ukázat princip a smysl propojení jednotlivých systémů do funkčního jednotného systému managementu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor