Detail předmětu

Oceňování nemovitostí

FAST-CV007Ak. rok: 2019/2020

Základní pojmy v oboru oceňování. Zákon o oceňování majetku – seznámení, rozbor a použití. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku – seznámení, rozbor, použití a příklady ocenění nemovitého majetku. Principy oceňování nemovitého majetku, oblast využití a příklady.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalost v oblasti oceňování nemovitého majetku.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti kalkulace nákladů, tvorby cen a pozemního stavitelství.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 2. Úvod do teorie oceňování, základní pojmy
3. - 4. Zákon o oceňování majetku v aktuálním znění
5. Prováděcí vyhláška k zákonu o oceňování majetku - úvod
6. - 8. Rozbor prováděcí vyhlášky - stavby a příklady
9. Rozbor prováděcí vyhlášky - výnosová hodnota, příklady
10. Rozbor prováděcí vyhlášky - opotřebení, příklady
11. Rozbor prováděcí vyhlášky - pozemky, porosty, příklady
12. Teorie tržního oceňování nemovitostí
13. Příklady tržního oceňování nemovitostí

Cíl

Získání znalostí v oblasti oceňování nemovitého majetku. Schopnost analýzy a tvorby cen pro daňovou potřebu státu (cena administrativní) a pro potřebu trhu (cena obvyklá).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor