Detail předmětu

Zakládání staveb (E)

FAST-CF052Ak. rok: 2019/2020

Geotechnické kategorie, návrh a posouzení plošných základů, 1. mezní stav, 2. mezní stav, polštáře a zlepšování základové půdy.
Základy hlubinné, druhy pilot, technologie provádění, posouzení pilotových základů, skupiny pilot, výpočet osově zatížených vrtaných pilot, mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
Mikropiloty.
Podzemní stěny, druhy podzemních stěn, technologie provádění, kotvy, druhy kotev (tyčové, pramencové, dočasné, trvalé).
Trysková injektáž.
Ostatní způsoby hlubinného zakládání staveb, studny, kesony, moderní metody – vibroflotace, vápenné pilíře.
Stavební jámy, druhy stavebních jam, záporové pažení, mikrozáporové stěny, pilotové stěny, podzemní stěny, odvodňování stavebních jam.
Práce speciálního zakládání staveb při rekonstrukcích a modernizacích.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu a naučí se navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie.
Dále student zvládne bezpečný a ekonomický návrh stavební jámy.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do zakládání. Metodika mezních stavů,geotechnické kategorie. Základy plošné, patky, pásy, desky.
2. Návrh a posouzení plošných základů – 1. mezní stav, 2. mezní stav.
3. Zlepšování vlastností základové půdy pro plošné zakládání, štěrkové polštáře.
4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony a studny.
5. Piloty – rozdělení (displacement, replacement). Piloty vrtané a CFA – technologie provádění.
6. Výpočet osově zatížených vrtaných pilot – mezní únosnost, mezní zatěžovací křivka.
7. Piloty předrážené – technologie provádění. Piloty vibrotlakové.
8. Mikropiloty – druhy, technologie provádění, využití.
9. Podzemní stěny a lamely – technologie provádění a jejich využití. 10.Kotvy – rozdělení, návrh a provádění, napínání kotev.
11. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
12. Stavební jámy a jejich roubení. Pažení záporové, pilotové stěny, podzemní stěny.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam. Podchycování základů.

Cíl

Naučit studenty navrhovat plošné a hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie.
Naučit studenty navrhnout bezpečně a ekonomicky stavební jámu.
Seznámit studenty s moderními způsoby zakládání staveb, zlepšování podloží.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor