Detail předmětu

Ceny ve stavebnictví 2

FAST-CV021Ak. rok: 2019/2020

Cenová tvorba ve stavební výrobě. Kalkulace nákladů pro cenovou tvorbu stavebních prací a stavebních objektů. Náklady a kalkulace. Kalkulační techniky a metody.Cenové kalkulace stavebních prací,metody. Výpočet objemu režií a zisku. Softwarová podpora kalkulací a výpočtů.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Speciální znalosti a dovednosti v oblasti kalkulace nákladů se zvláštním zaměřením na kalkulace ve stavebnictví. Zpracování položkového rozpočtu stavebního objektu včetně podrobného výkazu výměr. Ocenění katalogovými i kalkulovanými cenami. Nákladová a cenová analýza.

Prerekvizity

Konstrukce a technologie staveb a stavebních prací, klasifikace a třídění ve stavební výrobě, ekonomika stavebního podniku, tvorba cen stavebních objektů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Ceny a náklady v životním cyklu stavebního díla. Klasifikace stavebních děl.
2.Metody tvorby ceny v jednotlivých etapách. Software pro rozpočtování a kalkulace.
3.Propočty, rozpočty a kalkulace ve výstavbě. Technické a oceňovací podklady.
4.Podrobný položkový rozpočet stavebního objektu. Pravidla sestavení. Třídění prací.
5.Sestavení výkazu výměr. Způsoby měření stavebních konstrukcí a prací. Specifika.
6.Ocenění výkazu výměr katalogovými cenami. Sestavení položkového rozpočtu.
7.Náklady. Klasifikace nákladů. Kalkulace v ekonomickém systému podniku.
8.Kalkulační techniky. Přirážková kalkulace.
9.Kalkulační metody. Absorpční kalkulace. Neabsorpční kalkulace.
10.Kalkulace katalogové ceny stavební práce. Rozbor kalkulace.
11.Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulační podklady.
12.Kalkulace podnikové ceny stavební práce. Kalkulace nákladů, zisku a rizika.
13.Cenová a nákladová analýza zakázky. Cenový a nákladový management.

Cíl

Schopnost kalkulovat ceny stavebních prací s ohledem na provázanost s informačním ekonomickým systémem stavebního podniku, sestavit rozpočet stavebního díla z kalkulovaných nákladů a cen, analyzovat ceny a náklady na zakázce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor N , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor