Detail předmětu

Bakalářský seminář (E)

FAST-BV052Ak. rok: 2019/2020

Řešení problémových okruhů z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Řešení zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic

Prerekvizity

Odborné znalosti z oblasti řešeného problému.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Uplatnění získaných vědomostí řešením zadaného problému v samostatné práci z oblasti projektového řízení staveb, kalkulace nákladů a tvorby cen, financování a ekonomiky podniku a investic ve vazbě na zadání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor