Detail předmětu

Projekt – Projektové řízení staveb 1

FAST-BV014Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na zpracování dokumentů pro řízení projektu výstavby konkrétního stavebního celku investorem. Obsahuje tvorbu vývojových diagramů průběhu projektu, strukturní plány, organigramy, funkční diagramy, plány výkonů, přehledné a koordinační časové plány ve formě síťových grafů a Ganttových diagramů, plány nákladů, plány nasazení věcných, personálních a finančních zdrojů, dále zpracování plánu organizace výstavby jako součásti projektové dokumentace pro stavební řízení tohoto stavebního celku, návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a návrhu na vydání kolaudačního souhlasu. Pro zpracování se používá program Microsoft Project.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Praktické znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení.

Prerekvizity

Zvládnuté základy projektového řízení, fázování projektů spojených s výstavbou, obsah a metody plánování a realizace staveb užívané na investorské straně, technologie stavební výroby, základy síťové analýzy. Znalost práce s počítačem.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání dalších znalostí a dovedností z oblasti projektového řízení a osvojení konkrétních postupů a metod v projektovém řízení staveb. Znalostní základ pro plánování a řízení projektů na straně dodavatelské. Zvládnutí specializovaných softwarových produktů. Předpoklad získání certifikace projektového manažera v ČR podle zásad IPMA ve stupni D „Certifikovaný projektový praktikant“.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning