Detail předmětu

Personální management 1

FAST-BV016Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na porozuměním základním pojmům vedení a řízení ve stavebnictví.
Zabývá se identifikací principů a metod řízení.
Jsou definovány komunikační, rozhodovací, kontrolní procesy a efektivní
manažerské návyky.
Jsou respektovány principy posloupnosti a vytváření synergie v týmové
práci stejně, jako aktuální otázky vedení a řízení spolupracovníků ve
stavebním podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí základních principů a vztahů v řídící práci.

Prerekvizity

♦ Základní orientace v organizaci stavebního podniku. Schopnost rozumět, mluvit a psát vyučovaným jazykem.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Funkce a význam rozhodování a řízení v práci manažera
2. Principy růstu a změny, efektivnost, paradigma
3. Efektivní návyky v práci vedoucího pracovníka
4. Pozitivní aktivita, význam sebeuvědomění, okruh vlivu a působnosti,
Frankl a model svobody volby
5. Vedení a řízení, principy osobního vůdcovství, centrum zaměření,
poslání, identifikace a potvrzení rolí a cílů
6. Řízení, organizace a plánovaní času, time management, priority,
delegování pravomocí a odpovědnost
7. Lidské zdroje, budování a přetváření vztahů, vytváření týmů
8. Zvyšování efektivnosti organizace prostřednictvím spolupracovníků,
paradigmata vzájemné závislosti
9. Principy vzájemné součinnosti, interpersonální vůdcovství, typy
mezilidské součinnosti, dimenze jednání výhra-výhra, podpůrné systémy a
procesy
10. Zásady účinné komunikace, empatické naslouchání, pochopení, zásady
účinné prezentace
11. Synergie jako princip tvůrčí spolupráce, ocenění odlišností,
tvořivost, brainstorming, analýza silového pole
12. Základní dimenze rozvoje osobnosti vedoucího pracovníka, rovnovážná
obnova sil, kontinuita učení,
13-14. Aktuální otázky vedení a řízení současnosti

Cíl

Získání znalostí základních principů a vztahů v řídící práci a manažerských základních návyků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning