Detail předmětu

Kovové a dřevěné konstrukce

FAST-BO007Ak. rok: 2019/2020

Historie a význam inženýrských konstrukcí ve stavebnictví.
Základní typy inženýrských konstrukcí z oceli a dřeva.
Výhody a nevýhody kovových a dřevěných konstrukcí z technicko-ekonomického hlediska v návaznosti na fyzickou a morální životnost konstrukcí a návratnost materiálu.
Vlastnosti oceli a dřeva.
Konstrukční řešení nosného systému.
Ekonomika kovových a dřevěných konstrukcí.
Kovové konstrukce průmyslových hal.
Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou.
Kovové mosty.
Kovové konstrukce vodního stavitelství.
Speciální kovové konstrukce.
Dřevěné konstrukce.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, získá podrobnější znalosti o problematice z oblasti navrhování kovových a dřevěných konstrukcí.

Prerekvizity

Matematika, stavební mechanika, pružnost, navrhování prvků konstrukcí - základ, zatížení konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Kovové konstrukce průmyslových hal (dispoziční uspořádání halových objektů, střešní plášť, vaznice).
2. Jednolodní ocelová hala (střešní vazníky, jeřábová dráha, sloupy, patka a kotvení, prostorová tuhost).
3. Vícepodlažní budovy s ocelovou kostrou (kriteria návrhu, zatížení, části ocelové kostry a jejich spojení, prostorová tuhost).
4. Kovové mosty (části mostní konstrukce, ložiska a uzávěry, mosty pohyblivé, montáž mostů).
5. Kovové konstrukce vodního stavitelství (typy jezových uzávěrů, konsrukce uzávěrů, vrata plavebních komor).
6. Speciální kovové konstrukce (nádrže, zásobníky, sila, potrubí velkých průměrů, věže a stožáry, konstrukce technologických zařízení).
7. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití ve stavebních konstrukcích (mechanické vlastnosti dřeva, základní návrhové charakteristiky, podmínky působení konstrukce).
8. Mezní stavy dřevěných konstrukcí, zásady navrhování dřevěných konstrukcí.
9. Základní způsoby namáhání prvků a dílců dřevěných konstrukcí.
10. Spoje používané v oboru dřevěných konstrukcí.
11. Plnostěnné dřevěné nosníky, rámy a oblouky.
12. Příhradové dřevěné konstrukce.
13. Prostorové konstrukce - kopule, klenby, skořepiny a lomenice.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning