Detail předmětu

Operační výzkum

FAST-BA009Ak. rok: 2019/2020

Modely v operačním výzkumu
Teorie grafů a sítí
Optimalizační grafové algoritmy
Kalendářní plánování prací
Lineární programování, obecné, celočíselné úlohy
Dopravní a přiřazovací úlohy
Teorie hromadné obsluhy (front)

Zajišťuje ústav

Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT)

Výsledky učení předmětu

Znalost základních pojmů a vlastností grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front.

Prerekvizity

Základy lineární algebry, základy teorie pravděpodobnosti, základy matematické statistiky, tabulkové procesory

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Modely v operačním výzkumu
2. Definice grafu a jeho popis
3. Eulerovské a hamiltonovské grafy
4. Minimální kostra, maximální tok v síti, optimální cesty v grafu
5. Metoda CPM a PERT
6. Analýza zdrojů
7. Typy úloh lineárního programování
8. Simplexová metoda
9. Celočíselné úlohy
10. Dopravní úlohy
11. Přiřazovací úlohy
12. Úvod do teorie front
13. Optimalizace systémů hromadné obsluhy

Cíl

Seznámit studenty se základními pojmy a vlastnostmi grafů a sítí, úloh lineárního programování a teorie front. Pochopit vzájemné vztahy a souvislosti. Zvládnout základní výpočetní metody. Vytvořit základ pro aplikace v navazujících předmětech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor N , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning