Detail předmětu

Ekonomika investic

FAST-CV058Ak. rok: 2019/2020

Investice a národní hospodářství. Investiční prostor (výnos, riziko,likvidita). Časová hodnota peněz. Studie proveditelnosti. Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti stavebních investičních projektů. Postupy a metody, kterými lze modelovat budoucí vývoj projektů. Ukazatele ekonomické efektivnosti. Rizika a nejistoty.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů. Zpracování studie proveditelnosti.

Prerekvizity

Znalosti finanční a daňové problematiky, orientace v rozpočtových nákladech stavby.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Investice a hospodářský růst, druhy investičních příležitostí
2.Teoretické předpoklady pro hodnocení efektivnosti investic, časová hodnota peněz
3.Studie proveditelnosti.Celkové náklady projektu (investiční náklady, pracovní kapitál)
4.Financování stavebních investičních projektů, zdroje a náklady
5.Výnosy a výrobní náklady projektu, zisk, cash flow (CF. Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a výkaz CF investičního projektu
6.Ekonomická analýza, ukazatele ekonomické efektivnosti investic (NPV, IRR, PB)
7.Finanční analýza, ukazatele finanční proveditelnosti projektu
8.Rozbor nejistot z hlediska finančního hodnocení projektů, zdroje a příčiny nejistot, inflace
9.-10.Analýza rizik a nejistot, analýza ziskovosti, citlivosti a pravděpodobnosti

Cíl

Cílem předmětu jsou znalosti a dovednosti týkající se popisu a analýzy proměnných, které vstupují do výpočtů ekonomické efektivnosti. Tvorba modelů pro výpočty ekonomické a finanční proveditelnosti investičních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor