Detail předmětu

Organizace a řízení závodů

FAST-CJ006Ak. rok: 2019/2020

Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot. Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu. Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
Zásady organizace práce, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací. Základy automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot.
Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod, analýzy poruch, prevence, kontrolní činnosti. Integrované systémy řízení, možnosti uplatnění v podmínkách stavebnictví.
Technické požadavky a odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů. Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.
Výstavba nového závodu, legislativa schvalování, projekce, podmínky uvedení do provozu. Postavení závodů stavebního průmyslu z hlediska legislativních požadavků EU.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, pochopením významu progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů, získáním legislativního povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, o významu managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, systémové znalosti technologických procesů výroby maltovin, keramiky a betonu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Systémové rozdělení rozhodujících průmyslových technologií a závodů výroby stavebních hmot, jejich hospodářský význam a postavení ve stavebnictví.
2.Organizační struktury a hlavní výrobní činnosti v závodech stavebního průmyslu.
3.Pomocné činnosti v závodě, zásobování energiemi a materiály, skladové hospodářství, logistika.
4.Funkce spojené s řízením, pracovní zátěž, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana, ochrana informací.
5.Manažerský systém. Osobní management (síla paradigmatu, role návyků).
6.Manažerské nástroje a komunikace (cíle SMART, organizování, motivování, hodnocení, konkurenceschopnost, „zdravý rozum“).
7.Rozvoj Leadership (Bender, Bennis, Covey).
8.Marketing v závodech stavebního průmyslu (marketingový mix, marketingový výzkum, marketingová strategie).
9.Metody racionalizace výroby, technologické inovace. Efektivnost normativních a technologických inovací.
10.Základy a význam automatického řízení rozhodujících technologických procesů výroby stavebních hmot. Stabilita technologických procesů, možnosti aplikace statistických metod.
11.Analýzy poruch, prevence, technická kontrolní činnost, význam metrologie ve výrobě stavebních hmot a stavební výrobě. Integrované systémy řízení, uplatnění v podmínkách výroby stavebních hmot a stavební výroby.
12.Technické požadavky na výrobky, odpovědnost výrobců na výrobky, organizační a legislativní zabezpečení. Systém komplexního zabezpečení kvality technologických procesů.
13.Provozní zvláštnosti výroby stavebních hmot, ekologicky orientované řízení.

Cíl

Získání základní orientace v organizačním uspořádání a funkční struktuře závodů a podniků výroby stavebních materiálů, včetně hlediska postavení a uplatnění absolventa technologického oboru SMI. Pochopení významu progresivních metod managementu, včetně podpory technologických a výrobkových inovací, i problematiky modernizace a výstavby závodů. Získání legislativního povědomí o souvislostech technických požadavků na výrobky, odpovědnosti výrobců a významu stavebnictví jako trvalého zákazníka. Vědomí existence a významu managementů jakosti, environmentu a bezpečnosti v závodech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor