Detail předmětu

Maltoviny 3

FAST-CJ012Ak. rok: 2019/2020

Mechanismus tvorby síranových pojiv, zušlechtění vlastností síranových pojiv, využití vápna a vápenců mimo obor stavebního průmyslu, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních či netradičních surovin, struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů, speciální cementy, suroviny pro výrobu suchých maltových směsí, vlastnosti suchých maltových směsí a možnosti jejich modifikace.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Fyzika, chemie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mechanismus tvorby hemihydrátové sádry v závislosti na výrobním procesu: beta sádra, alfa sádra při hydrotermálním zpracování, alfa sádra ze solného roztoku.
2. Zušlechtění vlastností hemihydrátových sáder: hydrofobizační, zpomalovací a ztekucovací přísady, přehled a mechanismus jejich působení, vliv rozdružení sádry.
3. Zušlechtění vlastností anhydritových maltovin: aktivační přísady, odpěňovací přísady, pigmenty, vliv domletí anhydritu.
4. Využití vápence pro desulfataci energetického a chemického průmyslu.
5. Další využití vápen a vápenců v technické praxi mimo stavebnictví.
6. Příprava hydraulických vápen: hydraulická vápna pro historické malty a omítky, hydraulická vápna s pucolánovou složkou na bázi odpadních surovin.
7. Využití odpadních surovin jako součásti surovinové báze pro výpal slínku a přípravu směsných cementů: recykláty ze stavební výroby, fluidní popílek, průmyslové sádrovce aj.
8. Belitický cement: speciální vlastnosti belitického cementu, možnosti zlepšení kinetiky hydratačního procesu.
9. Ostatní speciální cementy.
10. Struktura a mechanismus tvorby slínkových minerálů a jejich hydratačních zplodin.
11. Základní suroviny pro výrobu suchých maltových směsí: Pojiva, plniva, přísady, alternativní suroviny.
12. Příprava a vlastnosti suchých maltových směsí: lepicí, stěrkové a spárovací tmely, omítky a malty.
13. Příprava a vlastnosti speciálních suchých maltových směsí: samonivelační směsi s pojivem na bázi anhydritu, hlinitanového cementu a portlandského cementu, stínicí barytové směsi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor