Detail předmětu

Maltoviny 1 – výpočtové podklady struktury silikátů (M)

FAST-BJ057Ak. rok: 2019/2020

Aplikace poznatků z oboru ionizujicího záření a krystalografie minerálů do analytických metod - RTG difrakční a fluorescenční spektrální analýza, elektronová rastrovací mikroskopie.
Aplikace poznatků z oboru vlastností kapalin do analytických metod - vysokotlaká rtuťová porozimetrie, stanovení granulometrie jemných částic.
Aplikace poznatků z oboru elektrochemie - konduktometrie, laboratorní příprava galvanického článku.
Aplikace z oboru rovnováhy na fázových rozhraních do analytické metody - BET analýza, kolorimetrie.
Aplikace reakční kinetiky pro návrh krátkodobých zkoušek trvanlivosti.
Aplikace poznatků z oboru struktury silikátů při odvozování vzorců silikátových minerálů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Fyzika, chemie, stavební látky.

Jazyk výuky

čeština

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor