Detail předmětu

Meteorologie a klimatologie

FAST-DS74Ak. rok: 2019/2020

Základní poznatky z meteorologie
Zdroje informací
Měření a vyhodnocování vybraných meteorologických dat
Podrobná charakteristika klimatu ČR
Změna klimatu, globální oteplování
Znečištění ovzduší

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Orientace v měření, zpracování a interpretaci meteorologických dat.

Prerekvizity

Základní vlastnosti přírodních věd

Doporučená nebo povinná literatura

Allison, j. a kol.: Kodaňská diagnóza. Zpráva světu o nových poznatcích klimatologie. http://www.veronica.cz/klima/diagnoza (12.2.2011) 2011
Bednář J. a kol.: Meteorologický slovník výkladový terminologický. Academia Praha 1993
Schneider, S.h. et al.: Encyclopedia of climate and weather. Oxford University Press, New York, Oxford 1996

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do meteorologie, názvosloví, literatura a další zdroje informací
2. - 3. Souhrn základních znalostí z meteorologie
4. - 5. Meteorologické přístroje, měření vybraných meteorologických veličin a jejich vyhodnocování
6. Nové informace v meteorologii
7. Klimatologie - terminologie, zdroje informací. Klasifikace podnebí
8. Klima CR - podrobná charakteristika
9.-10. Vybrané klimatické charakteristiky a jejich hodnoty v Cr
11. Změna klimatu, scénáře, dopady
12. Znečištění ovzduší, polutanty a jejich měření
13. Zpracování vybraných dat z meteorologické stanice VUT v Brně

Cíl

Souhrn základních poznatků z meteorologie a klimatologie
Prohloubení znalostí z vybraných částí meteorologie a klimatologie
Meteorologické přístroje
Nové informace o změně klimatu

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program D-K-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-E-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-P-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

 • Program D-K-C-SI (N) doktorský

  obor VHS , 1. ročník, letní semestr, 8 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor