Detail předmětu

Fyzika

FAST-BD2Ak. rok: 2019/2020

Hydromechanika - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimédův zákon, povrchové napětí, rovnice kontinuity, věta o hybnosti kapalin, Bernoulliova rovnice, pohyb reálných kapalin.

Mechanické kmitání - lineární harmonický oscilátor, volné harmonické kmity, fyzické kyvadlo, energie harmonických kmitů, tlumené kmity, nucené kmity, skládání kmitů.

Mechanické vlnění - rovnice výchylky, vlnová rovnice, rychlost a intenzita vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, Dopplerův jev.
Akustika - základní akustické veličiny, subjektivní síla zvuku, akustika místnosti, propustnost a tlumivost stěn, doba dozvuku.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu základního kursu středoškolské matematické analýzy a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

CHOBOLA Zdeněk: Mechanika deformovatelných těles. CERM Brno 2000
KOKTAVÝ Bohumil: Mechanické kmitání a vlnění. PC-DIR Brno 1994
T. Ficker: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Akademické nakladatelství CERM 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je založen na samostudiu podle tematických zadání učitelem.

Cíl

Základní fyzikální znalosti z hydromechaniky, kmitání, vlnění a akustiky. Vytovření základny pro speciální předměty stavební tepelné techniky a stavební akustiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning