Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební mechaniky I

FAST-5D3Ak. rok: 2019/2020

Vybrané statě z teorie výpočtu stavebních konstrukcí navazujících na vybraná témata diplomových prací. Lanové soustavy střešního a mostního typu. Metody statického řešení - geometrická a fyzikální nelinearita. Membrány. Statická a dynamická analýza prutových, plošných a prostorových konstrukcí. Nelineární analýza ŽB nosníků předpjatých i nepředpjatých. Dynamické účinky. Reologické jevy. Geometricky nelineární řešení ocelových konstrukcí. Stabilitní výpočty. Vliv imperfekcí. Automatizace výpočtu.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

základy stavební mechaniky a teorie pružnosti a plasticity, základy metody konečných prvků, infinitezimální počet, maticový počet, základy numerické matematiky

Doporučená nebo povinná literatura

Chobot a kol.: Statika stavebních konstrukcí III. SNTL Praha 1985
Kolář a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných. SNTL Praha 1979
Zienkiewicz: The Finite Element Method. McGraw-Hill

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Vybrané statě z teorie výpočtu stavebních konstrukcí.
2.Lanové soustavy střešního a mostního typu.
3.Metody statického řešení - geometrická nelinearita
4.Metody statického řešení - fyzikální nelinearita.
5.Membrány.
6.Statická a dynamická analýza prutových, plošných a prostorových konstrukcí.
7.Nelineární analýza ŽB nosníků předpjatých i nepředpjatých.
8.Dynamické účinky.
9.Reologické jevy.
10.Geometricky nelineární řešení ocelových konstrukcí.
11.Stabilitní výpočty.
12.Vliv imperfekcí.
13.Automatizace výpočtu.

Cíl

Lanové soustavy střešního a mostního typu. Geometrická a fyzikální nelinearita. Membrány. Statická a dynamická analýza prutových, plošných a prostorových konstrukcí. Nelineární analýza ŽB nosníků předpjatých i nepředpjatých. Dynamické účinky. Reologické jevy. Stabilitní výpočty. Vliv imperfekcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning