Detail předmětu

Software pro projektování pozemních komunikací

FAST-5M0Ak. rok: 2019/2020

Cílem předmětu je seznámení studentů s možností využití VT při projektování pozemních komunikací. Studenti budou pracovat s konkrétní aplikací interaktivního systému pro navrhování liniových staveb v 2 a 3-dimenzionálním prostoru. Navrhovaná silniční komunikace bude provedena do digitálního modelu terénu, který bude studenty individuálně vytvořen. Tato komunikace bude zpracována ve formě semestrálního projektu.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Prerekvizity

Návrh trasy pozemní komunikace, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, návrh podrobného řešení pozemních komunikací, silniční objekty, zemní těleso komunikací, odvodnění komunikací, návrh křižovatek, grafické výpočetní systémy - AutoCad.

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelské manuály a příručky k používanému SW.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základy CAD – hladiny, x_refy, výkresový prostor, velikosti písma ve vazbě na měřítko výkresu, měřítka a formáty výkresů, souřadnice, tisk výkresů, *.plt soubory
2. Inroads – Úvod, preference, digitální model terénu, body, hrany, vrstevnice
3. Inroads – Směrové řešení, popis, staničení
4. Inroads – Výškové řešení, popis, staničení
5. Inroads – Řezy – popis, definice šablon, definice cesty, klopení, modelář cesty
6. Inroads – Řezy – popis, definice šablon, definice cesty, klopení, modelář cesty
7. Rezerva
8. RoadPac – Úvod, digitální model terénu, body, hrany vrstevnice
9. RoadPac – Směrové řešení, popis, staničení
10. RoadPac – Výškové řešení, popis, staničení
11. RoadPac – Řezy, vykreslení, editace, nastavení parametrů
12. RoadPac – Dopracování situace, vykreslení zemního tělesa
13. RoadPac – Rezerva

Cíl

Vytvoření digitálního modelu terénu, algoritmizace návrhu trasy, zpracování směrového a výškového řešení na počítači, tvorba příčných řezů, grafické výstupy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning