Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-STG)

FSI-FDT-KAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce. Obsahuje část teoretického zpracování problému, část experimentální a vyhodnocení výsledků.

Výsledky učení předmětu

Schopnost samostatné technické práce.

Prerekvizity

Vykonané dílčí zkoušky.

Korekvizity

Stáže v průmyslových podnicích, exkurze, participace ve výzkumném programu ústavu.

Doporučené volitelné složky programu

Stáže v průmyslových podnicích, exkurze, participace ve výzkumném programu ústavu.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura, která se vztahuje k tematu diplomové práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Oponentura práce při státních závěrečných zkouškách.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Podle aktuálních možností ústavu, projektů, stavu smluvního výzkumu a hospodářských spoluprací.

Cíl

Cílem předmětu vypracování bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná a může být specifikována podle pokynů vedoucího diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-STG , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.

Řízené samostudium

17 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.