Detail předmětu

Angličtina 6 pro KS

FSI-A6KAk. rok: 2019/2020

Kurz je zaměřen na výuku angličtiny jako cizího jazyka na obecné úrovni, zahrnuje však i jazyk potřebný pro profesní účely.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí slovní zásobu ve vztahu ke svému budoucímu zaměstnání a zvládnou gramatické struktury potřebné pro běžnou komunikaci na úrovni "intermediate". Studenti získají znalosti na úrovni B1 dle tzv. Evropského referenčního rámce.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni "pre-intermediate", jakož i slovní zásobu a gramatiku probrané v kurzu A5K.

Doporučená nebo povinná literatura

Glendinning, E.H. Oxford English for Careers: Technology 2, OUP 2015
Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 2012

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. Minimální počet bodů pro splnění testu je 30 bodů z 50 možných (tedy 6o%). V případě nedostatečného bodového zisku, má student jednu možnost opravného testu. V hodnocení předmětu se odráží i práce v e-learningové podpoře kurzů. Zkouška má písemnou (80 bodů) a ústní část (20 bodů) a pro úspěšné absolvování je vyžadováno v obou částech získat alespoň 50% bodů. Rozsah odpovídá úrovni intermediate a obsahu kurzů A5K-A6K. Cílem zkoušky je prověřit znalosti na úrovni B1 a prokázat, že student je schopný samostatné komunikace v anglickém jazyce.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem kurzu je vybavit studenty pro každodenní komunikaci, aby zvládli úkoly, se kterými se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je pravidelně kontrolována. Absence může být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazena.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-K magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-STM , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný
  obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, U15 - Kariéra, životopis, opakování budoucího času
2. U8 - Hromadná doprava (Maglev, High Speed Trains, Airbus), stupňování přídavných jmen
3. U10 - Environmentální inženýrství (čištění vody, třídění odpadu,...), nepřímá řeč
4. U11 - Robotika, slovesa: cause to, make, prevent, stop, allow to, let...
5. U12 - Spotřebiče v domácnosti, opakování tvoření otázek
6. U13 - Vojenská technika (válečná loď Visby s technologií stealth), předložky
7. Zápočtový test

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Samostudium a e-learning k lekci U15 - Kariéra, životopis, opakování budoucího času
2. Samostudium a e-learning k lekci U8 - Hromadná doprava (Maglev, High Speed Trains, Airbus), stupňování přídavných jmen
3. Samostudium a e-learning k lekci U10 - Environmentální inženýrství (čištění vody, třídění odpadu,...), nepřímá řeč
4. Samostudium a e-learning k lekci U11 - Robotika, slovesa: cause to, make, prevent, stop, allow to, let...
5. Samostudium a e-learning k lekci U12 - Spotřebiče v domácnosti, opakování tvoření otázek
6. Samostudium a e-learning k lekci U13 - Vojenská technika (válečná loď Visby s technologií stealth), předložky
7. Opakování

eLearning