Detail předmětu

Diplomový projekt (M-VSY)

FSI-GZJAk. rok: 2019/2020

Účelem předmětu je samostatná práce studentů na řešení problematiky, která byla zadána jako diplomový projekt.
Předmět je zaměřen na zdokonalení samostatné tvůrčí práce, analytického úsudku a hodnoticích schopností studenta, vše s podporou výpočetní techniky. Podoporu schopnosti plánování, organizace a řízení projektu. Napomáhá studentovi při zpracování plánu práce, při rešeršních pracích, vyhledávání podkladů a studiu odborné literatury.

Vítána jsou zadání témat projektu z prumyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Warnecke, H-J.: Revolution der Unternehmenskultur, Das Fraktale Unternehmen
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka
Bělohoubek, P. – Kolíbal, Z.: Projektování výrobních systémů s PRaM. Skriptum VUT-FSI, Brno, 1993
Buda J., Kováč M.: Metodika projektovania výrobných procesov v strojárstve
Binder,R.: Diplomové práce a obhajoby, učební pomůcka, ÚVSSR FSI VUT v Brně,2003

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

1. Účast ve cvičeních.
2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení dip. prací

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.

eLearning