Detail předmětu

Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení

FSI-9VPRAk. rok: 2019/2020

Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastního vědecko-výzkumného projektu. Studenti se seznámí se strukturou návrhu projektu, jeho jazykem a formou. Po absolvování předmětu budou schopni připravit návrh projektu určený pro grantovou agenturu dle jejich vlastního výběru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o systému veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice a zahraničí. Výstupem předmětu bude zpracování dvou návrhů projektu.

Prerekvizity

Znalost základů metodologie vědecké práce.

Doporučená nebo povinná literatura

PUNCH, Keith. Developing effective research proposals. 3rd edition. London: SAGE Publications, 2016. ISBN 978-1-4739-1637-1. (EN)
Ogden, T.E.-Goldberg, Israel, A.I. Research Proposals, Third Edition: A Guide to Success. 3rd edition. Academic Press, 2002, 368 p. ISBN-13: 978-0125247337 (EN)
Locke, L.F.-Spirduso, W.W.-Silverman, S.J. Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals. 5th edition. Sage Publications, Inc., 2007, 376 p. ISBN-13: 978-1412924238 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování dvou úkolů (SMART a SWOT analýza pro VaV projekt) a příprava dvou návrhů projektů (projekt základního výzkumu a projekt na inovaci vzdělávací činnosti).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty vytvořit úspěšný návrh projektu, který je podkladem pro hodnocení potenciálního výzkumu a východiskem pro rozhodnutí o jeho podpoře. Úkolem předmětu je, aby studenti pochopili, že základním smyslem návrhu výzkumného projektu je koherentně a jasně přesvědčit hodnotitele o existenci kvalitního výzkumného projektu, odpovídajících kompetencích, pracovním plánu a odpovídajícím rozpočtu projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná - tolerují se max. dvě omluvené absence za semestr. Zameškaná výuka může být kompenzována konzultacemi.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Návrh projektu a jeho význam.
2. Obsah a struktura projektu.
3. Jazyk a styl návrhu projektu.
4. Životní cyklus projektu.
5. Strategie a cíle projektu.
6. Logický rámec projektu.
7. Rozpočet a plánování výzkumu.
8. Druhy projektů a jejich podávání.
9. Projekt specifického výzkumu.
10. Projekt zaměřený na inovaci vzdělávací činnosti.

eLearning