Detail předmětu

Elektrické komponenty pohonových soustav výrobních strojů

FSI-9EKVAk. rok: 2019/2020

Předmět obsahuje na základní aplikační úrovni problematiku pohonových soustav výrobních strojů. Hlavní pozornost je věnována interakci elektrických servopohonů a pracovních strojů, kinematice a dynamice elektrických servopohonů, nejdůležitějším obvodům výkonové elektroniky a řízení stejnosměrných, elektronicky komutovaných, asynchronních, synchronních a krokových motorů.

Výsledky učení předmětu

V tomto předmětu získají studenti potřebné znalosti a dovednosti pro uplatnění mechatronického přístupu ke konstrukci dynamických soustav a pracovních strojů.

Prerekvizity

Základy dynamiky mechanizmů, základy teorie lineárních systémů řízení, základní charakteristiky snímačů polohy, rychlosti a proudu, matematické modely elektrických strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Leonhart, W.: Control of Electrical Drives. Springer, Berlin, 1996
Kamm, L., J.: Understanding Electro-Mechanical Engineering. IEEE Pres, New York 1995
Vas, P.: Electrical Macines and Drives. Oxford, Clarendon Press 1992
Skalický, J.: Elektrické servopohony. VUT, Brno 1999
Pavelka, J., Čeřovský, Z., Javůrek, J.: Elektrické pohony. CVUT, Praha 2001
Ondrůšek, Č.: Elektrické střídavé pohony. VUT, Brno 1999
Marek, J.: Konstrukce CNC obráběcích strojů. MM průmyslové spektrum, Praha 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemnou částí je samostatná práce na stanovené téma.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení znalostí z magisterského studia na úroveň, umožňující aplikaci elektrických pohonů do konkrétních pracovních strojů.
Základním úkolem předmětu je umožnit studentům optimálně využívat vlastností způsobů řízení jednotlivých typů elektromotorů a nastavování parametrů měničů pro konkrétní aplikace ve strojírenství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá seminární formou. Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Interakce elektrického pohonu a pracovního stroje.
2. Matematický model stejnosměrného motoru.
3. Řízené usměrňovače a pulsní měniče pro řízení stejnosměrných motoru.
4. Matematický model motoru s elektronickou komutací.
5. Elektronika motoru s elektronickou komutací.
6. Syntéza regulačních smyček pohonu s DC a EC motorem.
7. Matematický model asynchronního motoru.
8. Skalární, nepřímé a přímé vektorové řízení, přímé řízení momentu.
9. Matematický model synchronního motoru s permanentními magnety.
10.Napájecí obvody asynchronních a synchronních motoru.
11.Matematický model a napájecí obvody krokového motoru.
12.Pohony vřeten výrobních strojů
12.Pohony posuvů výrobních strojů

eLearning