Detail předmětu

Laboratory and environmental technology

FEKT-MPA-LETAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Prerekvizity

Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

LAPIDUS, R. a S. BELL. Electric Circuits and Electronic Devices. Oxford University Press, 2010. ISBN 9780198070900. (EN)
LAY-EKUAKILLE, Aime. Advanced instrument engineering: measurement, calibration, and design. Hershey, PA: Engineering Science Reference, an imprint of IGI Global, [2013]. ISBN 978-1466641655. (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Optické metody analýzy biochemických vzorků
2. Spektroskopické metody, mikroobjemová spektrofotometrie
3. Moderní senzory pro měření vlastností tělesných tekutin založené na elektrochemických metodách
4. Principy a konstrukce zařízení typu point-of-care
5. Metody měření parametrů vod (biologické rozbory vod, chemické a fyzikální rozbory vod, radiologický rozbor vod)
6. Metody měření parametrů ovzduší (rozdělení a vlastnosti analyzátorů, optické metody, magnetické analyzátory, elektrochemické analyzátory, analyzátory s ionizací v plameni, fotoakustický analyzátor)
7. Měření parametrů fyzikálních polí (měření zvuku, vibrací, infrazvuku a ultrazvuku, měření elektrostatických polí, měření magnetických polí, měření elektromagnetických polí, měření ionizujícího záření, měření osvětlení, měření teploty)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor