Detail předmětu

Spolehlivost a jakost

FSI-SSJAk. rok: 2019/2020

Obsahem předmětu jsou základy teorie spolehlivosti a statistických metod řízení jakosti: funkční a číselné charakteristiky spolehlivosti, vybrané typy rozdělení pravděpodobnosti, spolehlivost systému, statistické metody pro výpočet spolehlivosti z naměřených údajů, způsobilost výrobního procesu, regulační diagramy, statistická přejímka. Vypracování projektu spolehlivosti a řízení jakosti na PC pomocí software Statistica a Minitab.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají potřebné znalosti z důležitých partií teorie spolehlivosti a řízení jakosti, které jim umožní s použitím PC modelovat a určovat důležité charakteristiky jakosti technických systémů a procesů na základě statistických dat.

Prerekvizity

Základní a pokročilé metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kupka, K.: Statistické řízení jakosti, , 0 (CS)
Ryan, T. P.: Statistical Methods for Quality Improvement , Wiley, 2011 (EN)
Montgomery, Douglas C.:Introduction to Statistical Quality Control /New York :John Wiley & Sons,2001. 4 ed. 796 s. ISBN 0-471-31648-2 (EN)
Militký, J.: Statistické techniky v řízení jakosti, , 0 (CS)
Ireson, Grant W. Handbook of Reliability Engineering and Management.Hong Kong :McGraw-Hill,1996. 1st Ed. nestr. ISBN 0070127506 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: vypracování projektu spolehlivosti systému a řízení jakosti reálného výrobního systému; klasifikace dle hodnocení samostatného projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení studentů oboru Matematické inženýrství s metodami teorie spolehlivosti pro modelování a vyhodnocování spolehlivosti technických systémů, s metodami matematické statistiky pro řízení jakosti výrobních procesů, a s řešením samostatného projektu pomocí statistického softwaru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní pojmy spolehlivosti objektů.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknutá rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy, směsi rozdělení.
Metody výpočtu spolehlivosti systému.
Úvod do teorie obnovy, pohotovost.
Odhady pro necenzorované a cenzorované výběry.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním (charakteristiky, diagramy).
Statistická přejímka měřením a porovnáním (druhy přejímek).
Speciální statistické metody (Paretova analýza, toleranční meze).
Fuzzy spolehlivost.

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Moderní PC software pro statistické řízení jakosti.
Funkční charakteristiky spolehlivosti.
Číselné charakteristiky spolehlivosti.
Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Useknuté tvary a směsi rozdělení pravděpodobnosti doby do poruchy.
Přímý výpočet spolehlivosti systému prvků.
Výpočet spolehlivosti systému prvků pomocí grafových metod.
Odhady pro necenzurované a cenzurované soubory.
Stabilita a způsobilost procesu.
Regulace procesu měřením a porovnáním.
Statistická přejímka měřením a porovnáním.
Paretova analýza, toleranční meze.
Fuzzy spolehlivost.