Detail předmětu

Jakost a metrologie - M

FSI-TRJAk. rok: 2019/2020

Předmět Jakost a metrologie poskytuje posluchačům poznatky o základních principech řízení a zabezpečování kvality výrobků v podniku.

Výsledky učení předmětu

Předmět Jakost a metrologie umožňuje získat posluchačům poznatky o budování systému řízení a zabezpečování kvality v podniku a jeho auditu a certifikaci. O způsobu zabezpečování kvality v projekčních, výrobních a montážních etapách vzniku výrobku a využití k tomu vhodných metod.

Prerekvizity

Základní znalost z oboru metrologie a matematické statistiky

Doporučená nebo povinná literatura

Nenadál, J. a kol.: Moderní management jakosti. Management Press, Praha, 2008 (CS)
Frehr,U.: Total Quality Management
Vačkář,J.-Teš,V.: Řízení jakosti a metrologie
Imai, M.: Kaizen. Computer Press, Brno, 2007, ISBN 978-80-251-1621-0 (CS)
Kožíšek,J.: Statistické zabezpečování jakosti
Mizuno, S.: Řízení jakosti. Victoria Publishing, Praha, 1996, ISBN 80-85605-38-4 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: 100% absolvování cvičení a vypracování semestrální práce. Zkouška : Je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a jeho schopnost jejich praktického použití. Součástí zkoušky je obhajoba semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Jakost a metrologie je seznámit studenty s evropskými normami pro řízení a zabezpečování kvality a metodami zabezpečování kvality již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. 100% účast na cvičení
2. Zpracování semestrální práce
3. Prezentace a obhájení semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VAS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


1. Termíny a definice
2. Kontext organizace
3. Vedení organizace
4. Plánování kvality - QFD
5. Plánování kvality - systémová FMEA
6. Plánování kvality - FTA
7. Podpůrné procesy managementu kvality
8. Provozní procesy managementu kvality - SPC
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování firemních procesů - KAISEN
11. Zlepšování firemních procesů - DOE
12. Zlepšování firemních procesů - procesní FMEA
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Metodika QFD - případová studie
- Metodika FMEA - případová studie
- Metodika FTA - případová studie
- Metodika SPC
- Paretova analýza
- Statistická interpretace měření