Detail předmětu

Aparáty a zařízení

FSI-IAZAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na přehled strojního zařízení využívaného v ekologii s důrazem na jejich konstrukční provedení. Předmět má rozšířit dosavadní teoretické znalosti do praktické oblasti designu jednotlivých strojů, aparátů i celých zpracovatelských linek využívaných v oblasti úpravy a recyklace odpadů, v ekologické energetice, při biodegradabilním zpracování odpadů, při čištění tekutin a v ekologickém zpracování a zneškodňování odpadů. Důraz je kladen zejména na celkové designové provedení strojního vybavení aplikovaného v oblasti ekologických operací a rovněž se zaměřuje na konkrétní konstrukční řešení jednotlivých strojů i jejich jednotlivých částí specifických pro danou aplikační oblast procesních technologií

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje posluchačům získat znalosti o designovém provedení a doplnění znalostí o principu a funkci jednotlivých průmyslových aparátů používaných v rozličných oblastech ekologie.

Prerekvizity

Základní znalosti z pružnosti a pevnosti, mechaniky, nauky o materiálu a částí strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Chopey, N., P., Handbook of chemical engineering calculation. third edition, 2004, McGraw-Hill International Editions, Chemical Engineering Series, 2004, New York, 640 s., ISBN 0-07-136262-2 (EN)
. Green, D., W., Perry, R., H.: CHEMICAL ENGINEERS´ HANDBOOK, 8 th editon, 2007, Mc Graw-Hill International Editions, Chemical Engineering, New York, ISBN 978-0-07-142294-9 (CS)
Smith R.: Chemical Process Design, McGraw-Hill (1995). (EN)
Kazelle,Cenek: Obnovitelné zdroje energie,FCC Public 2002 (CS)
Medek, J. : Hydraulické pochody, VUT Brno, 2004, ISBN 80-214-0563-5 (CS)
Kizlink, J.: Technologie chemických látek I. a II. díl, VUT Brno, 2001 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast ve cvičeních. Zkouška sestává z písemné a ústní části, při které musí posluchač prokázat teoretické i praktické znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámení posluchačů s designovým řešením průmyslových zařízení a aparátů používaných v procesních technologiích zaměřených do oblasti ekologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je kontrolována. Při zameškaném cvičení je nutné doplnit písemný elaborát, který je nutné předložit ke kontrole.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Designové aspekty zařízení
Konstrukční prvky aparátů
Nádoby
Drtiče a mlýny
Míchadla a čerpadla
Dopravníky
Filtry a usazováky
Stroje a linky na recyklaci odpadů
Zařízení pro ekologickou energetiku
Zařízení na biodegradabilní odpady
Zařízení na čištění plynů
Zařízení na čištění kapalin
Zařízení na spalování odpadů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

K jednotlivým tématům přednáškového cyklu jsou probírány praktické aplikace.