Detail předmětu

Alternativní pohony

FSI-QAPAk. rok: 2019/2020

Přeplňování vznětových motorů, přeplňování zážehových motorů, dvoudobé motory, plynové motory, vodíkový motor, motory s krouživým pístem, Stirlingovy motory, plynová turbína, parní stroj, setrvačníkový pohon, elektrické pohony, hybridní pohony, palivové články, elektrické akumulátory, tlakové akumulátory, tepelný akumulátor, rekuperace energie mařené při brzdění vozidla.

Výsledky učení předmětu

Předávané poznatky rozšiřují specializovaný obzor vědomostí absolventa a rozšiřují jeho možnosti uplatnění.

Prerekvizity

Student musí mít znalosti odpovídající předmětům teoretického základu magisterského studia FSI VUT v Brně.

Doporučená nebo povinná literatura

Poulton M. L.: Alternative engines for road vehicles
Stone, R.: Introduction to internal combustion engines
Stone, R.: Introduction to internal combustion engines
Poulton M. L.: Alternative engines for road vehicles
Mackerle, J: Automobil zítřka

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je podmíněn aktivní účastí ve cvičeních, řádným vypracováním elaborátů a splněním podmínek kontrolních testů. Ověřuje znalosti získané na přednáškách i ve cvičeních, má část písemnou a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je v návaznosti na "Teorii spalovacích motorů" poskytnout studentům přehled o alternativních pohonných jednotkách a moderních způsobech zvyšování výkonu, hospodárnosti a ekologických parametrů klasických spalovacích motorů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičeních je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů a ve zcela vyjímečných případech je řešena individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Dvoudobé motory
02. Přeplňování vznětových motorů
03. Přeplňování zážehových motorů
04. Plynové motory
05. Vodíkový motor
06. Motory s krouživým pístem
07. Stirlingovy motory
08. Elektrické pohony
09. Hybridní pohony
10. Palivové články
11. Akumulace energie
12. Rekuperace energie
13. Úspory energie, zvyšování účinnosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

01. Dvoudobé motory
02. Přeplňování vznětových motorů
03. Přeplňování zážehových motorů
04. Plynové motory
05. Vodíkový motor
06. Motory s krouživým pístem
07. Stirlingovy motory
08. Elektrické pohony
09. Hybridní pohony
10. Palivové články
11. Akumulace energie
12. Rekuperace energie
13. Úspory energie, zvyšování účinnosti

eLearning