Detail předmětu

Formovací materiály a ekologie

FSI-PFMAk. rok: 2019/2020

Tento předmět podává ucelený přehled o vlastnostech formovacích materiálů, druzích ostřiv a pojiv, keramických formovacích hmotách a principech regenerace formovacích směsí a použití regenerátů. Jsou zde probírány všechny technologie formování na syrovo do bentonitových směsí, formovací směsi s vodnímy skly, syntetickými pryskyřicemi, systémy HOT-BOX a COL-BOX, směsi s biogenními pojivy na bázi proteinů.
U jednotlivých technologií jsou uvedeny vlivy na životní prostředí.

Výsledky učení předmětu

Posluchači získají ucelený přehled o mechanismemch chemického i
fyzikálního zpevňování formovacích směsí. Studenti budou taktéž
seznámení s problematikou používání organických pojivových systémů
a jejich vlivu na životní prostředí.
výpočtu
vtokových soustav jak pro železné tak i pro neželezné kovy.

Prerekvizity

Základy z mineralogie, anorganická a organická chemie, sdílení tepla, proudění a filtrace plynů, interakce tavenin se slévárenskou formou

Doporučená nebo povinná literatura

Lewandowski J.L: Tworzywa na formy odlewnicze, , 0
Rusín K.: Slévárenské formovací materiály, , 0
Kolektiv: Formstoffe und Formverfahren in der Giesereitechnik, , 0
Jelínek P.: Slévárenské formovací směsi a materiály, , 0
Kolektiv: Operating guide to high-density molding, , 0
Rusín,K: Formovací materiály a směs

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučena, účast na cvičeních povinná.
Zápočet: semestrální práce písemná - povinná
Zkouška: písemná a ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je seznámení posluchačů s chemickými a mechanickými
vlastnostmi formovacích směsí, které budou dále aplikovat v dalších
předmětech. Kurs si dále klade za cíl seznámit posluchače se základními
druhy pojiv a ostřiv, jakož i s principy regenerace formovacích směsí
a použití regenerátů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

povinná návštěva laboratorních cvičení, náhrada 3 cvičení možná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
    obor M-SLE , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Formovací hmoty ve slévárenské výrobě
Vlastnosti formovacích směsí
Ostřiva formovacích směsí
Formovací směsi s jílovými pojivy
Formovací směsi s cementovými pojivy
Keramické formovací hmoty
Sádrové formovací směsi
Formovací směsi s vodním slkem
Formovací směsi s pryskyřičnými pojivy
Formovací směsi s olejovými pojivy
Formovací směsi se sacharidovými pojivy
Povrchová ochrana pískových forem a jader
Principy regenerace formovacích směsí a použití regenerátů
Bezpečnost práce v laboratoři formovacích hmot

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Způsoby stanovení zrnitosti systémuZkošení jílových pojivVlastnosti jílových směsí po spěchováníFyzikálněchemické změny jakosti jílových směsí po jejich ovlivněních tekutým kovemVlastnosti směsí a forem s cementemTechnologické vlastnosti napěněných sádrových směsíTuhnutí systému vodní sklo-oxid uhličitýTuhnutí systému vodní sklo - EsteroPolykondenzace močovinoformadehydovvé pryskyřice v kyselém prostředíFormovací směsi s furanovými pojivy tvrdnoucími za studenaPolykondenzace fenolové pryskyřice s isokyanátem katalyzovaná triethylaminem (Ashalandova metoda)Kontaktní procesy na rozhraní formy kovu