Detail předmětu

Bakalářský projekt (B-EPP)

FSI-FZPAk. rok: 2019/2020

Praktické procvičení teoretických poznatků ze specializovaných předmětů. Zpracovat individuální technické zadání projektově, výpočtářsky a konstrukčně.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti s projekční a výpočtářskou praxí při návrhu technického řešení problému a seznámí se s problematikou optimálního výběru variant řešení konkrétního problému.

Prerekvizity

Znalost předmětů oboru energetické a procesní inženýrství

Doporučená nebo povinná literatura

Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
Krbek, Polesný: Závěrečný projekt,skripta VUT 1995
Agrawal, K.C. Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-73...

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je rozhodující plnění určených termínů zpracování jednotlivých částí projektu, dodržení termínu odevzdání zpracovaného projektu,dále správnost výpočtového a technického řešení.Dobrá grafická úprava odevzdávané práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Naučit studenty samostatné odborné práci při zpracování konkrétní technické úlohy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

individuálně-samostatná práce na projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 9 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 Předání konkrétních technických zadání.
2 až 12. Konzultace, kontrola postupu prací, práce na zpracování projektu.
13. Odevzdání závěrečného projektu.