Detail předmětu

Technologie a vlastnosti materiálů

FCH-SZZ_B_TVMAk. rok: 2019/2020

Předmět státní závěrečné zkoušky je zaměřen do oblasti chemie, technologie a vlastností materálů využívaných v různých oblastech průmyslové výroby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

eLearning