Detail předmětu

Spolehlivost konstrukcí

ÚSI-RTSPOAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na: vysvětlení spolehlivostního pozadí norem pro navrhování (Eurocode), odolnost konstrukce a vliv zatížení jako dvě nezávisle proměnné, mezní stavy a filosofie jejich návrhu podle norem, teoretická pravděpodobnost poruchy, podmínky spolehlivosti, rezerva spolehlivosti, index spolehlivosti, numerické simulační metody Monte Carlo, Latine Hypercube Sampling, Importace Sampling, aproximační metody (FORM), metody statistické, citlivostní analýzy a pravděpodobnostní analýzy. Spolehlivostní software. Formulace a vyhodnocování rizikových analýz systémů a stavebních konstrukcí z hlediska teorie spolehlivosti.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají speciální a odborné znalosti a dovednosti ke spolehlivostní analýze vybraných problémů.

Prerekvizity

Základy matematické statistiky a pravděpodobnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

TEPLÝ, B., NOVÁK, D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí, CERM Brno, 1999 (skriptum)
MADSEN, H. O., KRENK, S.: Methods of Structural Safety, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1986
SCHNEIDER, J.: Introduction to safety and reliability, ETH Zuruch, 1996
THOFT-CHRISTENSEN P., BAKER, M. J.: Structural Reliability theory and its applications, Springer-Verlag, Berlin, 1982
VAP – Petchacher Consulting, STATREL – RCP Mnichov, FREET – Červenka Consulting, 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je zpracování projektu včetně prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do teorie spolehlivosti jako integrální součásti rizikového inženýrství, vysvětlení spolehlivostního pozadí norem
2. Mezní stavy a filosofie jejich návrhu podle norem, posouzení rizik
3. Měřítka spolehlivosti: teoretická pravděpodobnost poruchy, index spolehlivosti
4. Statistická závislost náhodných veličin
5. Aproximační metody FORM a SORM
6. Numerická simulační metoda Monte Carlo, ukázky aplikací
7. Úloha výpočtového modelu, nejistoty v modelování, hrubé chyby
8. Numerické simulační metody Latin Hypercube Sampling, Importace Sampling
9. Statistická a citlivostní analýza, riziková analýza stavebních konstrukcí z hlediska teorie spolehlivosti
10. Náhodné procesy a náhodné pole – metoda stochastických konečných prvků
11. Weibullova teorie porušení
12. Současný spolehlivostní software
13. Spolehlivostní software - doplnění, závěr, shrnutí a rekapitulace látky.

Cíl

Cílem je získání znalostí a dovedností ke spolehlivostní analýze pomocí spolehlivostního software.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Není specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program RRTES_P magisterský navazující

    specializace RRTS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning