Detail předmětu

Winter Laboratory Project - master study - Food Chemistry and Technology

FCH-M_WLPFCHTAk. rok: 2019/2020

Základní znalosti o technikách HPLC, IC, ICP-OES a UV-VIS, aplikace těchto metod v analýze potravin. Studium využití odpadů z potravinářského průmyslu pro účely čištění odpadních vod. Aplikace nových analytických metod v analýze potravin.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Jazyk výuky

angličtina

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHM_INT magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 30 kreditů, volitelný