Detail předmětu

Praktikum z technologie potravin

FCH-MCO_TPO_PAk. rok: 2019/2020

Exkurze do vybraných potravinářských podniků. Odzkoušení některých technologických procesů v laboratorních podmínkách. Prezentace znalostí získaných studiem odborného článku v angličtině z oblasti potravinářských technologií.

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni spojit doposud získané teoretické znalosti s praktickými ukázkami, aby byli lépe připraveni na vypracování diplomové práce a následné uplatnění v praxi.

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Základy potravinářských technologií .

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení, vypracováni a odevzdani protokolu písemnou formou ke všem úlohám.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Exkurze do vybraných potravinářských podniků.
2. Odzkoušení některých technologických procesů v laboratorních podmínkách.
3. Prezentace znalostí získaných studiem odborného článku v angličtině z oblasti potravinářských technologií.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty v rámci odborných exkurzí s technologiemi výroby vybraných potravin a. následně pak jejich ověření v laboratorních podmínkách..

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na exkurzích a odevzdání protokolů. Součástí je i prezentace seminární práce vypracované na základě odborné literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning