Detail předmětu

Praktikum z preparačních a testovacích metod II

FCH-MCO_PTM2_PAk. rok: 2019/2020

SEM. Viskozimetrie - rotační viskozimetr. Roztoková kalorimetrie. Technologické vlastnosti kaolínu. Příprava a kalibrace termočlánku. Metalografie. Stanovení šestimocného chromu v barevných chromátových povlacích.

Výsledky učení předmětu

Experimentální zkušenosti se syntézou materiálů a testování jejich vlastností.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky chemie a silikátové technologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček P, Opravil T, Šoukal F, Havlica J, Praktikum z preparativních a testovacích metod II., VUT v Brně 2012. ISBN 978-80-214-4435-5 (CS)
Bláha J. a kol.: Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet odpovídající výsledkům experimentálních prací shrnutých v protokolech

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

SEM
Viskozimetrie - rotační viskozimetr
Roztoková kalorimetrie
Technologické vlastnosti kaolínu
Příprava a kalibrace termočlánku
Metalografie
Stanovení šestimocného chromu v barevných chromátových povlacích

Cíl

Cílem je zvyšování schopnosti studenta orientovat se v preparčních a testovacích metodách používaných ve výzkumných a technologických laboratořích

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů)
Studentům kombinované formy studia bude stanoven individuální plán. Krajními variantami jsou a) absolvování úloh se skupinami prezenční formy (umožní-li to zaměstanavatel či jiné okolnosti) b) absolvování praktika blokově ve zkouškovém období.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning