Detail předmětu

Praktikum z preparačních a testovacích metod I

FCH-MCO_PTM1_PAk. rok: 2019/2020

Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu. Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru. Stanovení objemové stálosti cementu. Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic. Chemická odolnost skla. Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami. Kalorimetrie. Žárový mikroskop. Vydatnost vápna, aktivita vápna, volná voda. Stanovení oxidu uhličitého, stanovení volného vápna.

Výsledky učení předmětu

Experimentální zkušenosti se syntézou materiálů a testování jejich vlastností.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky chemie a silikátové technologie

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček P, Opravil T, Šoukal F, Havlica J, Praktikum z preparativních a testovacích metod I, VUT v Brně, 2012. ISBN 978-80-214-4392-1 (CS)
Bláha J. a kol.: Příručka pro práci v laboratoři technologie silikátů. VŠCHT Praha, Praha 1987. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Laboratorní cvičení - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je vázáno na absolvování všech zadaných úloh, včasné odevzdání protokolů (do týdne po vykonání cvičení) a hodnocení všech protokolů alespoň stupněm "E".

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Stanovení měrného povrchu cementu, stanovení obsahu strusky v cementu
Nedestruktivní metody kontroly jakosti materiálů ultrazvukem, stanovení reologických vlastností tuhnoucích past a malt pomocí automatického penetrometru
Stanovení objemové stálosti cementu
Stanovení normální konzistence, stanovení dob tuhnutí, stanovení rozdělení velikosti částic
Chemická odolnost skla
Rozbor silikátů rozložitelných kyselinami
Kalorimetrie
Žárový mikroskop
Vydatnost vápna, aktivita vápna, volná voda
Stanovení oxidu uhličitého, stanovení volného vápna

Cíl

Cílem je zvyšování schopnosti studenta orientovat se v preparačních a testovacích metodách používaných ve výzkumných a technologických laboratořích

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

průběžně odevzdávané protokoly (do 7 dnů)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning