Detail předmětu

Nanotechnologie

FCH-MCO_NANAk. rok: 2019/2020

Na začátku výuky jsou studenti uvedeni do problematiky nanotechnolgií ve 3 přednáškách. Poté si vyberou z nabízených a zpracovaných témat jednu problematiku. Přehled témat je nabízen v části „Osnova“. Pro vybranou problematiku získají studijní materiál, na základě kterého zpracují prezentaci na 15 minut. V další části výuky student prezentuje vybrané téma, obhajuje svoji problematiku na základě diskuze s vyučujícím a ostatními studenty, kteří kladou dotazy. Student diskutuje v tématech prezentovaných ostatními studenty.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o nanotechnologiích, charakterizaci a použití nanostrukturovaných materiálů. Tyto znalosti mohou využít při zpracování diplomové práce a také později jako technologové a výzkumní pracovníci.

Prerekvizity

Základy chemie a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Poole C. P., Owens F. J.: Introduction to Nanotechnology. Wiley-Interscience, New York 2003. (CS)
DiVentra M., Evoy S., Heflin J. R.: Introduction to Nanoscale Science and Technology. Kluwer Academic Publishers, Boston 2004. (CS)
Ying J. Y.: Nanostructured Materials. Academic Press, San Diego 2001. (CS)
Bhushan B.: Springer Handbook of Nanotechnology. Springer, Berlin 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je prezentace vybraného tématu, obhajoba tématu před vyučujícím a studenty, a dále aktivita při diskusi k dalším tématům.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Techniky mikro/nanovýroby
Nanolitografie
Techniky samoseskupení a samoorganizace
Techniky otisků (razítek)
Materiály pro mikro- a nanoelektromechanické systémy
Nanoelektromechanické systémy (MEMS/NEMS)
Uhlíkové nanotrubky
Fullereny
Nanodrátky
Nanokompozity
Kvantové jámy, dráty a tečky
Organické a polymerní nanostruktury, dendrimery
Molekulární elektronika
Organické optoelektronické nanostruktury
Fotonické krystaly
Tvrdé nanokompozitní vrstvy
Biomimetické nanostruktury
Biomolekulární motory
Rastrovací tunelovací mikroskopie (STM)
Silové mikroskopie (AFM, EFM, MFM)
Mikroskopie blízkého pole (SNOM)
Sondy pro rastrovací mikroskopie
2D materiály pro fotoniku
Molekulární nanotechnologie
DNA nanotechnologie

Cíl

Cílem kurzu je poskytnou studentům základní orientaci v rychle se rozvíjejícím oboru nanotechnologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na prezentacích je povinná pro prezenční formu studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHM magisterský navazující

    obor NKCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHM magisterský navazující

    obor NPCO_CHM , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning