Detail předmětu

RF Measurements and Automation

FEKT-GREMAk. rok: 2019/2020

Definice základních chyb měření, jejich statistické vyhodnocení. Prvky automatizace měření, základní principy jednotlivých programů. Přesná měření, definice stálosti parametrů. Moderní vysokofrekvenční měřicí technika. Skalární a vektorová měření. Měření impedance.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) používat základní měřicí metody, umí (2) analyzovat naměřená dat a umí (3) navrhnout moderní automatizovaný měřicí systém a realizovat ovládací program v prostředí Agilent VEE (4), Matlab (5) a LabView (6).

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a platné přezkoušení pro kvalifikaci pracovníků pro samostatnou činnost (ve smyslu §6 Vyhlášky).

Doporučená nebo povinná literatura

SYDENHAM, P. Handbook of Measurement Science, Volume 1, Theoretical Fundamentals. John Wiley & sons, Eastbourne, 1986. (EN)
SYDENHAM, P. Handbook of Measurement Science, Volume 2, Practical Fundamentals. John Wiley & sons, Eastbourne, 1988. (EN)
PIEPER, J.M. Automatic Measurement Control (A tutorial on SCPI and IEEE 488.2). Rohde&Schwarz GmbH & Co.KG, 2007. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.
Průběžné testy během semestru a laboratorní cvičení (30 bodů), závěrečná zkouška (70 bodů).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Definice chyb měření a jejich základní vyhodnocení. Zásady správného měření.
2. Automatizovaná měřicí pracoviště.
3. Úvod do programového prostředí LabVIEW.
4. Analogově digitální převodníky.
5. Generátory testovacích signálů.
6. Základní osciloskopická měření.
7. Měření kmitočtu.
8. Spektrální měření.
9. Skalární měření na skalárních analyzátorech.
10. Vektorová měření.
11. Měření impedance.
12. Akviziční jednotky pro sběr dat.
13. Softwarově definované měřicí přístroje.

Laboratorní cvičení:
1. Seznámení s grafickým programovým prostředím LabVIEW.
2. Měření přenosových charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru.
3. Měření pomocí vektorového analyzátoru.
4. Základní měření na osciloskopu.

Cíl

Seznámit studenty s principy základních měřicích metod používaných při měřeních ve vysokofrekvenční technice. Seznámit studenty s využitím různých programových prostředí vhodných pro tvorbu automatizovaných měřicích systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program TECO-G magisterský navazující

    obor G-TEC , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning