Detail předmětu

Double-Entry Bookkeeping

FEKT-GPOUAk. rok: 2019/2020

Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Písemnou a ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen: (1) zaúčtovat účetní případy na základě znalosti účetní osnovy; (2) ukázat využití probíraných účtů (viz. osnova předmětu); (3) vysvětlit funkci účetní uzávěrky; (4) vysvětlit funkci účetní závěrky; (5) určit dopady některých účetních případů do firemních financí.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Doporučená nebo povinná literatura

SKALOVA, J. Podvojné účetnictví 2013, Grada Publishing Praha. (CS)
RUBAKOVA, V. Praktické účetní případy 2013, Grada Publishing Praha. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení účetních příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečná zkouška - písesmná a ústní část.Max. 100 bodů, v rámci písemné části požadováno alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Právní úprava účetnitcví, základní pojmy účetnictví.
2. Účtová třída 2 - Finanční účty.
3. Účtová třída 1 - Zásoby.
4. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek.
5. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy.
6. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
7. Účtová třída 7 - Závěrkové účty.
8. Komplexní příklad.
9. Opakování.

Cíl

Posluchači se zorientují v základních pojmech, naučí se princip podvojného účtování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost alespoň 70% na cvičeních.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program TECO-G magisterský navazující

    obor G-TEC , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný
    obor G-TEC , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor