Detail předmětu

Medical Information Systems

FEKT-NZISAk. rok: 2019/2020

Informační systémy, databázové systémy a dotazovací jazyky. Pacientská data, pacientský počítačový záznam, multimediální medicínská data. Počítač jako součást diagnostických, terapeutických a správních systémů. Hierarchie a funkce medicínských informačních systémů (MIS), výstavba MIS s centralizovanou a distribuovanou databází. Specifika etiky a bezpečnosti medicínských dat v MIS. Standardizace v medicínské informatice. Konkrétní aplikace medicínských informačních systémů.

Výsledky učení předmětu

Znalost lékařských dat z hlediska jejich zpracování diagnostickými systémy a zdravotnickými informačními systémy. Koncepce medicínských informačních systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. (EN)
Gardarin, G: Relational Databases and Knowledge Bases. Addison Wesley Co., 1999. (EN)
Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia, Praha, 1992. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je specifikace lékařských dat z hlediska jejich zpracování diagnostickými systémy a zdravotnickými informačními systémy. Seznámení se strukturou jejich reprezentace, s jejich úlohou v diagnostických systémech a s koncepcí medicínských informačních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor