Detail předmětu

Some chosen issues of power engineering

FEKT-NVPEAk. rok: 2019/2020

Optimalizace údržby energetických zařízení pomocí teorie her.Zemní spojení v sítích vn.Elektricky blízký zkrat.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s některými vybranými problémy elektroenergetiky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Řád preventivní údržby ČEZ,a.s.Praha,1998.
Řád preventivní údržby JME,a.s.Brno,2000.
Maňas,M.:Teorie her a její aplikace.SNTL,1991.
Rektorys,K. a kol.:Přehled užité matematiky.Prometheus,Praha,1995.
Saadat,H.:Power system analysis.McGraw-Hill,1999.
Trojánek,Z.,Hájek,J.,Kvasnica,P.:Přechodné jevy v elektrizaních soustavách.SNTL/ALFA,1987.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit studenty s některými vybranými problémy elektroenergetiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning