Detail předmětu

Introduction to environmental studies

FEKT-NUENAk. rok: 2019/2020

Předmět uvádí studenty technických oborů do obecné problematiky životního prostředí a ekologie z hlediska humanitních věd humanities and social studies. Po úvodu, vymezujícím vztah environmentalistiky a ekologie, je látka dělena na dva zásadní bloky: jednak ovlivnění člověka a společnosti přírodou a naopak ovlivnění přírody lidskou společností jako zdroj ekologické krize. Předmět nastiňuje také možnosti řešení této krize.

Výsledky učení předmětu

Získané znalosti se komplementárně doplňují s technickým hlediskem, prezentovaným v předmětu Ekologické inženýrství

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Bittner, M. Úvod do udržitelného rozvoje, 2013, Masarykova univerzita, ISBN 978-80-210-6622-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Umožnit studentům technických oborů pohled na ekologickou problematiku očima ekologů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor