Detail předmětu

Power Converter Design

FEKT-NNVMAk. rok: 2019/2020

Odlehčovací obvody výkonových spínacích tranzistorů. Stejnosměrné síťové napaječe výkonových měničů. Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Magnetické jevy ve výkonové elektronice. Optimální návrh tlumivek na feromagnetickém jádře se vzduchovou mezerou, vzduchových cívek a reaktorů. Transformátory: matematické modely, ekvivalentní zapojení, náhradní zapojení. Transformátor napětí, transformátor proudu. Výkonové impulsní transformátory. Výkonové měniče s impulsním transformátorem (spínané zdroje). Snímače proudu. Rogowského pásek.

Výsledky učení předmětu

Praktické návrhářské znalosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Caha Z., Černý M.: Elektrické pohony. SNTL, 1990.
Patočka M.: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv.I.
Patočka M.: Vybrané statě z výkonové elektroniky, sv.II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky probíhají s velmi výraznou podporou Power-Pointu. Studenti mají soubor v Power-Pointu k dispozici (navíc, kromě el. učebních textů).
V laboratorních cvičeních studenti měří pomocí osciloskopu 4 laboratorních úloh (výkonových měničů).
V numerických cvičeních se počítají typické úlohy (návrhy výkonových měničů všech typů).

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Odlehčovací obvody výkonových spínacích tranzistorů.
2. Stejnosměrné síťové napaječe výkonových měničů.
3. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v nf. oblasti.
4. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) ve vf. oblasti.
5. Magnetické jevy ve výkonové elektronice.
6. Optimální návrh tlumivek na feromagnetickém jádře se vzduchovou mezerou.
7. Optimální návrh vzduchových cívek a reaktorů.
8. Transformátory: matematické modely, ekvivalentní zapojení, náhradní zapojení.
9. Transformátor napětí, transformátor proudu. Výkonové impulsní transformátory.
10. Výkonové měniče s impulsním transformátorem (spínané zdroje).
11. Jednočinný propustný měnič.
12. Dvojčinný propustný měnič.
13. Snímače proudu. Rogowského pásek.

Cíl

Konstrukční a elektrický návrh výkonových měničů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-SVE , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor