Detail předmětu

Unconvention Conversions

FEKT-NNPEAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje studenty s využitím různých forem primární energie méně známými a perspektivními technologickými procesy jejich přeměny na energii elektrickou, včetně alternativních zdrojů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Posluchač získá přehled o perspektivních a alternativních zdrojích elektrické energie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Readr J.: Controlled nuclear fusion
Larminie,J.,Dicks,A.:Fuel Cells Systems Explained (second edition)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení písemné a ústní zkoušky podle pravidel FEKT

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Využití sluneční energie
2. Využití větrné energie
3. Elektrochemické palivové články
4. Termoelektrické přeměny
5. Termojaderná syntéza
6. Magnetohydrodynamické generátory

Cíl

Cílem předmětu je upozornit na fyzikální principy získávání elektrické energie jinými než klasickými technologiemi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning