Detail předmětu

Design of Electronic Instruments

FEKT-NNENAk. rok: 2019/2020

Součástková základna pro elektronické přístroje včetně řídicích mikroprocesorů nebo mikrokontrolérů. Elektrická konstrukce. Metodika návrhu analogových a digitálních bloků přístrojů. Počítačové metody návrhu a využitelnost pro počítačovou simulaci. Koncepce návrhu přístroje nebo zásuvného modulu PC. Základní moduly elektronického přístroje a jejich návrh. Problémy parazitních vazeb a přenosů signálů, elektromagnetická interference a odolnost, parazitní vlastnosti plošných spojů. Návrhová pravidla. Požadavky uživatele, komfort ovládání, vazba na připojitelný počítač PC, dálkové ovládání po sběrnici, připojitelnost na intanet/Internet s protokolem TCP/IP. Zvláštnosti přenosných elektronických přístrojů. Možnosti návrhu plošných spojů. Zhotovení technické dokumentace.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni navrhovat analogové a digitální obvody s integrovanými obvody pro elektronické přístroje, a to včetně vestavěné inteligence použitím mikroprocesoru nebo připojeného počítače PC. Řeší i komplexní návrh vestavěných modulů pro počítače PC a s programovou obsluhou.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Eren, H.: Electronic Portable Instruments: Design and Applications. CRC Press I Llc, Oct 2003, 424 pages, ISBN 0849319986
Vrba, R. a kol.: Navrhování přístrojů s integrovanými obvody. ES VUT, 1998.
Horowitz, P.: The Art of Electronics. Winfield Hill, ISBN 0521370957
Vrba, R.: Navrhování přístrojů s integrovanými obvody. Cvičení. ES VUT, 1990.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit studenty s návrhem analogových, digitálních, A/D a D/A obvodů pro elektronické přístroje nebo zásuvné moduly pro počítače PC, a to včetně použití mikroprocesorů nebo vestavby na standardní sběrnice počítače PC.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový
    obor MN-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

15 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor