Detail předmětu

Semestral Project 2

FEKT-NM2MAk. rok: 2019/2020

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru MEL. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

The references will be provided by the project supervisor

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace a obhajoba technického projektu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

38 hod., povinná

Vyučující / Lektor