Detail předmětu

Multimedia

FEKT-NMUMAk. rok: 2019/2020

Druhy médií, jejich obsah a přenos. Analýza multimediálních sítí a protokolů pro přenos multimediálních dat. Bezeztrátová a ztrátová komprese multimediálních signálů (maskování, waveletová a fraktálová komprese, 3D DCT). Indexování a vyhledávání v multimediálních databázích (Fourierovy deskriptory, MPEG 7). Digitální vodoznaky a jejich aplikace. Pokročilé metody 3D zobrazování, řízení multimediálních systémů po Internetu a vzdálená akvizice multimediálních dat.

Výsledky učení předmětu

Stundenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

WOODS,J.:Handbook of Visual Communcations. Academic Press, San Diego 1995
LU,G.:Multimedia database management systems. Artech House, Boston 1999
KATZENBEISSER,S.-PETITCOLAS,F.:Information hiding techniques for steganography and digital watermarking. Artech House, Boston 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Získání důkladných teoretických znalostí o pokročilých metodách zpracování multimediálních signálů v nehomogenních síťových prostředích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor MN-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor