Detail předmětu

Microelectronic Devices and Structures

FEKT-NMPRAk. rok: 2019/2020

Základní funkční bloky mikroelektronických struktur.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Podrobná znalost principů, struktur a modelů mikroelektro-nických součástek používaných v simulátorech elektronických obvodů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sze S.M.: Physics of Semiconductor Devices. Wiley, 1981. (EN)
Sze S.M.: High-Speed Semiconductor Devices. Wiley, 1988. (EN)
Sze S.M.: Modern Semiconductor Device Physics. Wiley, 1998. (EN)
Sze S.M., Chang C.Y.: ULSI Devices. Wiley, 2000. (EN)
Hess K.: Advanced Theory of Semiconductor Devices. Willey, 2000. (EN)
Taur Y., Ning T.H.: Fundamentals of Modern VLSI Devices. Cambridge University Press, 1998. (EN)
Dragoman D., Dragoman M.: Advanced Optoelectronic Devices. Springer Verlag, 1999. (EN)
Zimmermann H.: Integrated Silicon Optoelectronics. Springer Verlag, 2000. (EN)
MUSIL, V. a kol.: Mikroelektronické prvky a struktury. Elektronický text projektu KISP. Brno 2014 (CS)
MUSIL, V. a kol.: Mikroelektronické prvky a struktury. Prezentace projektu KISP. Brno 2014 (CS)
MUSIL, V. a kol.: Mikroelektronické prvky a struktury. Cvičení. Elektronický text projektu KISP. Brno 2014

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Podrobné studium struktur a vlastností mikroelektronických prvků, jejich fyzikálních a obvodových modelů.
Podrobné studium modelů součástek, jejich parametrů a použitelnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor