Detail předmětu

Semestral Project

FEKT-NMPNAk. rok: 2019/2020

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují konzultace s vedoucím projektu. Student odevzdává jeden samostatný projekt, který v závěru semestru obhajuje.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno je výsledné zpracování zadaného problému. Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je získání alespoň 50 bodů v hodnocení odevzdané práce.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Zpracování projektu na základě konkrétního zadání a konzultací s vedoucím projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založena na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning