Detail předmětu

Modern Physics

FEKT-NMFYAk. rok: 2019/2020

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základními myšlenkami speciální teorie relativity a s nejdůležitějšími modely kvantové mechaniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

House J.E.: Fundamentals of Quantum Mechanics Academic Press, San Diego, London,..., 1998
Landshoff P., Metherell A.,Rees G.: Essential Quantum Physics Cambridge University Press,1999
Sartori L.: Understanding Relativity University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1996
R.C. Hillborn: Chaos and Nonlinear Dynamics: An Introduction for. Scientists and Engineers, Oxford University Press, Oxford and New. York, 1994
Serway R., A.: Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics Saunders College Publishing, Philadelphia, London,..., 1996
Brandt D., Hiller J., Moloney M.: Modern Physics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995
Hiller J., Johnston I., Styer D.: Quantum Mechanics Simulations Wiley, New York, Toronto,..., 1995.
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Physics Wiley New York 2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových jámách, tunelování bariérou, spin, zářivé přechody, pásová teorie. Chaos v konzervativních a disipativních systémech, deterministický chaos.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s nejvýznamnějšími myšlenkami, pojmy a zákony fyziky dvacátého století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba
    obor MN-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba
    obor MN-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, teoretická nadstavba

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor